Belangen

  • De O.F.G. ( Ondernemers Federatie Gaanderen) is een vereniging die op komt voor de belangen van ondernemers in Gaanderen, maar ook probeert om het dorp leefbaar te houden. Er is daarom veel overleg met diverse instanties , zoals de gemeente, dorpsraad, platform, stichting sport en cultuur e.d. Zeker wat betreft de gemeentelijke ontwikkelingen en de bevolkingskrimp in het dorp vraagt dat veel overleg om tot een goede visie te komen wat betreft het dorp Gaanderen. De O.F.G. is opgericht in 1937 , dus in 2017 bestaat de vereniging 80 jaar en is hiermee de langst bestaande ondernemersvereniging in de regio. De leden van de O.F.G. bestaan uit winkeliers, horeca ondernemers, ondernemers in de industrie en ondernemers in de dienstverlening. De O.F.G. organiseert jaarlijks een aantal evenementen, waaronder het Pleinenfeest, intocht sinterklaas, euromarkt, sfeermarkt. Vanuit de leden wordt er grote betrokkenheid verwacht, zoals het deelnemen in een van de vele commissies die veel werk moeten verzetten om een mooi evenement op poten te zetten, het vergroot tevens de onderlinge band van de leden om samen iets moois te creëren, vele handen maken licht werk en houden we Gaanderen op de kaart. De O.F.G. onderhoudt ook een gezamenlijke webshop en facebookpagina : shopingaanderen.nl


Historie

  • Gaanderen is een dorp in de gemeente Doetinchem, gelegen in de Nederlandse provincie Gelderland. Het dorp grenst aan Terborg en Gaanderen heeft 5610 inwoners (stand 1-1-2013).


      Gaanderen is ontstaan in de twaalfde eeuw. Destijds werd het dorp Gernere genoemd, naar de duinen die het land tegen de Oude IJssel beschermden. Gernere zou zijn afgeleid van de woorden gér en laar, die "spitse heuvelrij" betekenen. In de zeventiende eeuw werd de plaats, die toen ongeveer 120 inwoners en 20 boerderijen telde, één van de vijf buurtschappen van Doetinchem. Het gebied werd 'Gander' genoemd. Aan het eind van de achttiende eeuw begon voor Gander een periode van bosbouw. Veel eikenbomen werden er gekapt en moesten geveld worden, wat betekende dat er nieuwe arbeiders nodig waren. Velen van hen vestigden zich in het gebied en zo ontstond het dorp 'Gaanderen'. Bestuurlijk vormde Gaanderen samen met enkele buurtschappen de gemeente Ambt Doetinchem totdat deze gemeente met de ernaast gelegen buurgemeente Stad Doetinchem fuseerde tot de huidige gemeente Doetinchem.Contact ons

Contact

OFG Gaanderen
Pelgrimstraat 61    
7011 BJ Gaanderen

IBAN:     NL56RABO0115303723
KVK:       40121564

Voorzitter - Vacant                                          voorzitter@ofggaanderen.nl

Penningmeester - Vacant                     penningmeester@ofggaanderen.nl    

Secreteriaat - Vacant                                 secretariaat@ofggaanderen.nl        

Evenementen - Vacant                  pleinenfeest@ofggaanderen.nl                    

Overige vragen..??                                                    info@ofggaanderen.nl